Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.) οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο: «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα» και αγγλικό τίτλο: «Unmanned Autonomous and Remote Controlled Systems», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας 2162/Β’/25.05.2021.

Το Π.Μ.Σ. «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα» στοχεύει:

  • Στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα των αυτόνομων ή τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων σε οποιοδήποτε μέσο.
  • Στην οριοθέτηση δυνατοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης τέτοιων συστημάτων που δίνονται μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, προσβλέποντας οι απόφοιτοι να έχουν ηγετικό ρόλο στο αντικείμενο αυτό ενόψει της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
  • Στη διερεύνηση και ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της αποδοτικότητας των φοιτητών, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30/09/2023

2η Περίοδος αιτήσεων και επιλογής εως 30/09/2023

Νέα και Ανακοινώσεις

Bρείτε μας στα social media